HOTEL "HOLIDAY INN" - SNIŽENJE NIVOA PODZEMNIH VODA

INVESTITOR

"YUGO-MONT" građevinsko preduzeće – Novi Sad

VREDNOST PROJEKTA

100.000,00€

LOKACIJA

Novi Sad, Srbija

PERIOD IZVOĐENJA RADOVA

jun - novembar 2010

OPIS

Izgradnja hotela HolidayInn na uglu Bul.Evrope i Futoškog puta. Za potrebe obezbeđenja izgradnje temeljne jame površine 1200 m2, dubine 9 m izvedeno je sniženje nivoa podzemnih voda. Nivo podzemne vode bio je na dva metra od površine terena, na koti 77,0 mnm. Za potrebe nesmetanog fundiranja objekta izvedeno je sniženje nivoa podzemnih voda na kotu 70,0 mnm, ukupno 7 m.

Glavno sniženje nivoa podzemnih voda izvedeno je sa 10 depresionia bunara sa maksimalnim kapacitetom od 95 l/s.

Svi građevinski radovi izvedeni su u SUVOJ temeljnoj jami dubine 9 m.