GENERALNO REŠENJE SISTEMA ZA SNABDEVANJE VODOM SEVERNE BAČKE

INVESTITOR

Siz za osnovno uređenje voda Vojvodine, Novi Sad

LOKACIJA

Severna Bačka

PERIOD IZRADE

1984-1985.godina

OPIS PROJEKTA

Zadatak projekta je dovođene vode na Telečku visoravan za snabdevanje poljoprivrednih površina i industrije. Severna Bačka ima površinu od 445.000 ha i od toga 273.000 ha oranica sačinjenih od najkvalitetnijeg černozema. Ankete su iskazale zainteresovanost korisnika poljoprivrednih površina za korišćenje vode za navodnjavanje na 132.000 ha poljoprivrednih površina. Optimizacijom na bazi minimalnih godišnjih amortizacionih i eksploatacionih troškova određene su trase i dužine kanala od vodozahvata do potrošača za sedam podsistema. Dva podsistema se snabdevaju vodom iz reke Tise, a pet podsistema iz kanala Dunav-Tisa-Dunav vodom iz reke Dunav.