GENERALNI PROJEKAT SA PRETHODNOM STUDIJOM OPRAVDANOSTI ZA REGIONALNU DEPONIJU U SUBOTICI

INVESTITOR

"Regionalna deponija" D.O.O. Subotica

VREDNOST PROJEKTA

30.000,00€

LOKACIJA

Srbija

PERIOD IZRADE

2009 - 2010

OPIS PROJEKTA

Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom u Srbiji predviđeno je formiranje Regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Da bi se uspostavio sistem koji je održiv i u ekonomskom i u tehničkom smislu, potrebno je da takvi regioni imaju najmanje 200.000 stanovnika.

Region koji je predmet ovog „Generalnog projekta sa prethodnom studijom opravdanosti“ čini sledećih 6 opština i nazvan je Subotički region:

  • Opština Bačka Topola,
  • Opština Kanjiža,
  • Opština Mali Iđoš,
  • Opština Senta,
  • Opština Subotica i
  • Opština Čoka.

Cilj ovog projekta jeste rešavanje problema sakupljanja i tretmana čvrstog komunalnog otpada u Subotičkom regionu, koje podrazumeva nabavku adekvatne opreme za sakupljanje otpada iz svih naselja u regionu, formiranje regionalne sanitarne deponije uz izbor lokacije za postavljanje iste, sa tehnologijom i sastavom objekata na deponiji u saglasnosti sa Direktivama EU, a u cilju stvaranja osnova za izradu projektne i planske dokumentacije, kao i formiranje određenog broja neophodnih transfer stanica i nabavku adekvatne opreme za reciklažu otpada i tretman otpada pre deponovanja, a prema zahtevima Zakona o upravljanju otpadom. Cilj projekta je takođe i zatvaranje svih postojećih smetlišta, i onih u posedu JKP-a i tzv. divljih smetlišta.

Svrha prehodne studije opravdanosti je:

  • Da obezbedi osnovu za finansijsku procenu projekta od strane međunarodnih finansijskih institucija;
  • Da napravi plan aktivnosti u područiju institucionalnih, organizacionih i finansijskih mera unapređenja upravljanja čvrstim otpadom u svih 6 opština;
  • Da napravi plan za implementaciju projekta regionalnog upravljanja otpadom, u saglasnosti sa srpskim i EU zakonodavstvom, propisima i zakonima;