TEHNOLOGIJA

Licence firme:

P073T1 - Projekti tehnoloških procesa za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima sa preko 15.000 stanovnika ili kapacitet preko 40 l/s;

P180T1 - Projekti tehnoloških procesa za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika;

 

Individualne licence:

371 - Odgovorni projektant tehnoloških procesa;