STUDIJE I PROJEKTOVANJE

Hidrozavod DTD kao kompanija poseduje licence za projektovanje koje izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, a njegovi inženjeri individualne projektantske i izvođačke licence Inženjerske komore Srbije.

Licence firme:

P071G3 - Hidrotehnički projekti za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije;

I071G3 - Izvodjenje radova na hidrotehničkim objektima za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije

P073G3 - Hidrotehnički projekti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima sa preko 15.000 stanovnika ili kapaciteta preko 40 l/s;

P073T1 - Projekti tehnoloških procesa za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima sa preko 15.000 stanovnika ili kapacitet preko 40 l/s;

P080G3 - Hidrotehnički projekti za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha;

P180G3 - Hidrotehnički projekti za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika;

P121G1 - Projekti građevinskih konstrukcija za pristane;

P180G1 - Projekti građevinskih konstrukcija za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika;

P180T1 - Projekti tehnoloških procesa za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika;

 

Individualne licence:

310 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje;

313 - Odgovorni projektant građevinskih projekata hidrogradnje;

314 - Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije;

316 - Odgovorni projektant objekata građevinske geotehnike;

350 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona;

352 - Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija;

371 - Odgovorni projektant tehnoloških procesa;

376 - Odgovorni projektant poljoprivrednih projekata hidromelioracionih sistema

410 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje;

410 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje;

414 - Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije;

450 - Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona;