HIDROGEOLOGIJA

Individualne licence:

392 - Odgovorni projektant na izradi hidrogeoloških podloga;

492 - Odgovorni izvođač radova na izradi hidrogeoloških podloga;