GEOTEHNIKA

Individualne licence:

391 - Odgovorni projektant na izradi geotehničkih i inženjerskogeoloških podloga;

491 - Odgovorni izvođač radova na izradi geotehničkih podloga;