GEOTEHNIKA

Oblasti delovanja:

  • Projektovanje i izvođenje inženjerskogeoloških istražnih radova,

  • Prospekcija i kartiranje terena,

  • Izrada inženjerskogeoloških karata,

  • Istraživanja za potrebe fundiranja građevinskih objekata uključujući i specijalne građevinske objekte (silosi, vodotornjevi, mostovi velikih raspona i sl),

  • Istraživanja za potrebe nadgradnje stambenih i poslovnih objekata,

  • Istraživanja za potrebe sniženja nivoa podzemnih voda u građevinarstvu za potebe odvodnjavanja temeljnih jama i dr,

  • Istraživanja za potrebe zaštite objekata od podzemnih i površinskih voda i

  • Laboratoriska geomehanička ispitivanja.