DELATNOSTI


 

PROJEKTI

GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE DESNE OBALE DUNAVA U ZONI BANOVACA

INVESTITOR JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad VREDNOST PROJEKTA 2.000.000,00 RSD ...
Čitaj dalje >


GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE IZRADE PROJEKTA MAGISTRALNOG GASOVODA "JUŽNI TOK"

INVESTITOR "South Stream" d.o.o. Novi Sad, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" a.d. ...
Čitaj dalje >

KONTAKT

Prikazi mapu:   Novi Sad    Srbija    Evropa 

Adresa: Petra Drapšina 56. 21000 Novi Sad
Tel.: 021 300-1-300, Fax: 021 300-1-301
Email: info@hidrozavoddtd.rs